Bơm Chữa Cháy Ebara (8)

  • Bơm cứu hỏa động cơ Diesel

  • Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMG 60 6F/15

  • Bơm cứu hoả Ebara kiểu rời trục

  • Bơm cứu hoả Ebara kiểu liền trục

  • Máy bơm trục ngang Ebara MD

  • Máy bơm đầu rời Ebara

  • Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh Ebara EVM 45 4-0F5/15

  • Bơm trục ngang 3M

  Bơm Ebara ly tâm rời trục (2)

  • Máy bơm đầu rời Ebara

  • MÁY BƠM LY TÂM RỜI TRỤC BẰNG GANG – MODEL FSA

  Bơm Hóa Chất Ebara (4)

  • MÁY BƠM CHÌM HÚT BÙN NƯỚC THẢI BEST ONE MA 0,33HP

  • Máy bơm trục ngang Ebara MD

  • Model DWO

  • Máy bơm nước thải EBARA BEST 3 MA 1.0HP

  Bơm Nước Nóng Ebara (2)

  • Bơm trục ngang 3M

  • Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara DWO 300 3HP 380V

  Bơm Nước Thải Ebara (9)

  • Chìm giếng khoan EBARA

  • Bơm nước thải DVU

  • Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara DWO 300 3HP 380V

  • Máy bơm trục ngang Ebara MD

  • Máy bơm nước thải EBARA BEST 3 MA 1.0HP

  • Chìm nước thải-DW VOX 200

  • Model DWO

  • Bơm chìm hút nước thải Right 100

  • MÁY BƠM CHÌM HÚT BÙN NƯỚC THẢI BEST ONE MA 0,33HP

  Bơm Tăng Áp Ebara (7)

  • Máy bơm trục ngang Ebara MD

  • Bơm Ebara – Model AGE

  • Máy bơm nước tăng áp Ebara – CDA

  • Model CDX

  • Bơm trục ngang 3M

  • Bơm Ebara – Model JESM5

  • Bộ bơm tăng áp tự động