Mô tả dự án

Hệ thống bơm chữa cháy, bơm cấp nước:
bqgPzSB hhlzkD1  Hệ thống tủ điều khiển:JztmtU0