Bơm chìm nước thải DOMO

Liên hệ : 0913 11 54 67 (Mr. Mỹ)
E-Mail : info@tmecvn.com

Mô tả sản phẩm

Q= 40m3/hr;  H = 14.8m

Nhiệt độ lớn nhất  350C.