Bơm ly tâm ngang đơn tầng cánh FHE

Liên hệ : 0913 11 54 67 (Mr. Mỹ)
E-Mail : info@tmecvn.com

Mô tả sản phẩm

Q= 500m3/hr;  H = 95m

Nhiệt độ từ -200C đến 1200C