Bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh e-HM

Liên hệ : 0913 11 54 67 (Mr. Mỹ)
E-Mail : info@tmecvn.com

Mô tả sản phẩm

Q= 7.2 m3/hr;  H = 60m