Bơm ly tâm tự mồi inox – BG

Liên hệ : 0913 11 54 67 (Mr. Mỹ)
E-Mail : info@tmecvn.com

Mô tả sản phẩm

Q= 4.2m3/hr;  H = 53m