Bơm nước thải DN

Liên hệ : 0913 11 54 67 (Mr. Mỹ)
E-Mail : info@tmecvn.com

Mô tả sản phẩm

Q = 17 m³/h, H = 20m

1 phase và 3 phase , 50Hz , 60 Hz

0.55 kW – 0.75 kW