e-HM

Liên hệ : 0913 11 54 67 (Mr. Mỹ)
E-Mail : info@tmecvn.com

Mô tả sản phẩm

Q = 29 m³/h, H= 160 m

1 phase và 3 phase; 50 Hz, 60 Hz

0.30 kW –  5.50 kW