Bơm ly tâm trục đứng (31)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 5 16N5/3.0 (3KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 3 13N5/1.5 (1.5KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 18 6F5/5.5 (5.5KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVMG 60 6F/15 (15KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 10 10N5/4.0 (4KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 10 20F5/7.5 (7.5KW)

  • Bơm ly tâm trục ngang đầu INOX 3M 65-125/5.5 7.5HP

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 5 4N5/0.75 (750W)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 3 18F5/2.2 (2.2KW)

  • Bơm trục đứng Inline Ebara LPS 40/75 (750W)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 45 4-0F5/15 (15KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 18 8F5/7.5 (7.5KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 3 4N5/0.55 (550W)

  • Bơm trục đứng Ebara cánh phíp CVM AM/15 (1.1KW)

  • Bơm trục đứng Ebara cánh phíp CVM AM/12 (0.9KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 3 11N5/1.1 (1.1KW)

  • Bơm trục đứng Ebara cánh phíp CVME A/18 (1.3KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 18 7F5/7.5 (7.5KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 10 15F5/5.5 (5.5KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 10 11N5/4.0 (4KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 3 18F5/2.2 (2.2KW)

  • Bơm trục đứng Ebara cánh phíp CVME A/15 (1.1KW)

  • Bơm trục đứng Ebara cánh phíp CVM B/25 (1.85KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 3 5N5/0.55 (550W)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 18 12F5/11 (11KW)

  • Bơm trục đứng Inline Ebara LPS 50/150 (1.5KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 18 5F5/5.5 (5.5KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 3 4N5/0.55 (550W)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 10 16F5/7.5 (7.5KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 5 22F5/4.0 (4KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 3 15N5/1.5 (1.5KW)

  Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara (15)

  • Bơm ly tâm trục ngang đầu INOX 3M 65-160/7.5 10HP

  • CMB 4.00 T Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara

  • Bơm ly tâm trục ngang đầu INOX 3M 50-200/11 15HP

  • Bơm ly tâm trục ngang đầu INOX 3M 50-200/9.2 12.5HP

  • Bơm Ly Tâm Công Nghiệp Ebara MD 50-250/22 30HP

  • CMA 0.75 T Máy bơm ly tâm trục ngang

  • Bơm ly tâm trục ngang đầu INOX 3M 50-200/15 20HP

  • MÁY BƠM LY TÂM CÁNH HỞ EBARA DWO 150 1.5HP

  • Bơm Ly Tâm Công Nghiệp Ebara 3D 32-125/1.1 – 1.5HP

  • Máy bơm Ebara MD65-200/22

  • Máy bơm Ebara MD 50-125/4.0

  • CMA 3.00 T Máy bơm ly tâm trục ngang

  • MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG EBARA MODEL 3M32-125/1.1

  • MÁY BƠM LY TÂM CÁNH HỞ EBARA DWO 300 3HP

  • Bơm ly tâm trục ngang đầu INOX 3M 65-125/5.5 7.5HP

  Bơm chìm giêng khoan BARA (5)

  • Máy Bơm Chìm Hỏa Tiễn EBARA 6 BHE 58-14/22 30HP

  • Máy Bơm Chìm Hỏa Tiễn EBARA 6 BHE 44-12/18.5 25HP

  • Máy Bơm Chìm Hỏa Tiễn EBARA 6 BHE 30-7/7.5 10HP

  • Máy Bơm Chìm Hỏa Tiễn EBARA 6 BHE 44-7/11 15HP

  • Máy Bơm Chìm Hỏa Tiễn EBARA 6 BHE 44-10/15 20HP

  Bơm Chữa Cháy Ebara (14)

  • Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMG 60 6F/15

  • Bơm cứu hoả Ebara kiểu liền trục

  • ĐẦU MÁY BƠM NƯỚC EBARA 200X150 FSLA

  • Máy bơm đầu rời Ebara

  • Đầu bơm trục rời Ebara 200×150 FSKA

  • Bơm cứu hoả Ebara kiểu rời trục

  • Máy bơm trục ngang Ebara MD

  • Đầu bơm trục rời Ebara 125×100 FSLA

  • Bơm trục ngang ly tâm 2 cửa hút Ebara 300×200 CNKA 5 260

  • Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh Ebara EVM 45 4-0F5/15

  • ĐẦU MÁY BƠM TRỤC RỜI EBARA 100X80 CSGA

  • Bơm trục ngang 3M

  • Bơm cứu hỏa động cơ Diesel

  • ĐẦU MÁY BƠM TRỤC RỜI EBARA 150X100 CNJA

  Bơm Ebara ly tâm rời trục (2)

  • MÁY BƠM LY TÂM RỜI TRỤC BẰNG GANG – MODEL FSA

  • Máy bơm đầu rời Ebara

  Bơm Hóa Chất Ebara (4)

  • MÁY BƠM CHÌM HÚT BÙN NƯỚC THẢI BEST ONE MA 0,33HP

  • Máy bơm nước thải EBARA BEST 3 MA 1.0HP

  • Model DWO

  • Máy bơm trục ngang Ebara MD

  Bơm Nước Nóng Ebara (2)

  • Bơm trục ngang 3M

  • Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara DWO 300 3HP 380V

  Bơm Nước Thải Ebara (16)

  • Máy bơm chìm hút nước thải Ebara 200 DL 55.5

  • Máy bơm trục ngang Ebara MD

  • Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara DWO 300 3HP 380V

  • Máy bơm nước thải EBARA BEST 3 MA 1.0HP

  • Chìm nước thải-DW VOX 200

  • Bơm chìm hút nước thải Right 100

  • Chìm giếng khoan EBARA

  • Máy bơm chìm nước thải EBARA 250 DL 57.5 10HP

  • Bơm chìm nước thải Ebara DVS series 50DVS5.75S

  • Model DWO

  • Bơm nước thải DVU

  • Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DL 51.5

  • MÁY BƠM CHÌM HÚT BÙN NƯỚC THẢI BEST ONE MA 0,33HP

  • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 150 DL 518.5 (SD) 25HP

  • Bơm chìm nước thải Ebara 100 DLB 57.5

  • Bơm chìm nước thải Ebara DVS series 50DVS5.4S

  Bơm Tăng Áp Ebara (9)

  • Bơm Ebara – Model JESM5

  • MÁY BƠM NƯỚC EBARA JESM 6

  • Bơm Ebara – Model AGE

  • Model CDX

  • Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara JESM 5 0.5HP

  • Bộ bơm tăng áp tự động

  • Máy bơm trục ngang Ebara MD

  • Máy bơm nước tăng áp Ebara – CDA

  • Bơm trục ngang 3M