Bơm hỏa tiển Grundfos (9)

  • Máy bơm hỏa tiễn 6inch GRUNDFOS SP 30-6 7.5HP 380V

  • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GRUNDFOS SP 9-8 2HP 380V

  • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GRUNDFOS SP 5A-8 1HP 380V

  • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GRUNDFOS SP 7-17 3HP 380V

  • Máy bơm hỏa tiễn 6inch GRUNDFOS SP 46-7 15HP 380V

  • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GRUNDFOS SP 7-12 2HP 380V

  • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GRUNDFOS SP 11-11 3HP 380V

  • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GRUNDFOS SP 17-5 4HP 380V

  • Máy bơm hỏa tiễn 6inch GRUNDFOS SP 30-8 10HP 380V

  Bơm trục đứng Grundfos (5)

  • Máy bơm trục đứng Grundfos CR 5-5 ( 0.75kw)

  • Máy bơm trục đứng Grundfos CR 3-12 (1.1kw)

  • Máy bơm trục đứng Grundfos CR 3-8 (0.75kw)

  • Máy bơm trục đứng Grundfos CR 5-10 (1.5kw)

  • Máy bơm trục đứng Grundfos CR 5-16 (2.2kw)

  Bơm Chữa Cháy Grundfos (2)

  • Bơm chữa cháy Grundfos

  • CR, CRI, CRN

  Bơm Cấp Nước Grundfos (13)

  • Bơm JP

  • MAXA, MAXANA

  • BME và BMET

  • Hệ tăng áp CHV

  • Hệ Tăng áp CHV

  • BM và BMB

  • CR, CRI, CRN

  • HS

  • Bình tích áp

  • Bơm CHI, CHIU

  • CRE, CRIE, CRNE

  • Bơm CM, CME

  • Bơm ly tâm đa tầng

  Bơm Hóa Chất Grundfos (1)

  • Bơm DMX/DMH

  Bơm Nước Nóng Grundfos (11)

  • NK,NKG

  • TPE Series 1000

  • NBE,NBGE

  • ALPHA2

  • NB,NBG

  • NK, NKG

  • Bơm NB và NBG

  • TP – Bơm tuần hoàn loại trục đứng đơn tầng

  • TPE Series 2000

  • Bơm CHI, CHIU

  • TPE Series 1000 – Bơm ly tâm đơn tầng, điểu khiển biến tần.

  Bơm Nước Thải Grundfos (10)

  • Bơm DMX/DMH

  • Bơm CHI, CHIU

  • Bơm ly tâm đa tầng

  • Bơm DP, EF, SE1 và SEV

  • Bơm Unilift CC, KP, AP35B/50B

  • CR, CRI, CRN

  • CRE, CRIE, CRNE

  • MAXA, MAXANA

  • BM và BMB

  • BME và BMET

  Bơm Tăng Áp Grundfos (9)

  • Placeholder

   Máy bơm tăng áp điện tử Grundfos UPA 120 AUTO (250w)

  • Bơm CHI, CHIU

  • Bình tích áp

  • Bơm CM, CME

  • Hệ Tăng áp CHV

  • BME và BMET

  • Máy bơm tăng áp biến tần Grundfos Scala2 (550W)

  • Bơm ly tâm đa tầng SPK

  • Hệ tăng áp CHV

  Hệ thống bơm khai thác hệ nước ngầm (1)

  • Bình tích áp