Hiển thị tất cả 5 kết quả

  • Máy bơm trục đứng Grundfos CR 3-12 (1.1kw)

  • Máy bơm trục đứng Grundfos CR 3-8 (0.75kw)

  • Máy bơm trục đứng Grundfos CR 5-10 (1.5kw)

  • Máy bơm trục đứng Grundfos CR 5-16 (2.2kw)

  • Máy bơm trục đứng Grundfos CR 5-5 ( 0.75kw)