Mô tả dự án

Hệ thống máy bơm chữa cháy, bơm cấp nước:CC  CN1  IMG_0304  IMG_0308  IMG_0316  IMG_1042Hệ thống tủ điều khiển:IMG_0314