Mô tả dự án

Hệ thống bơm chữa cháy,cấp nước, tủ điều khiển:DSCI2343  CIF8XKC  eNPgdHY  fu8Mfjv  gPesUID  TD1FxIN