Bơm cấp nước trục ngang và trục rời e – NSCF

Liên hệ : 0913 11 54 67 (Mr. Mỹ)
E-Mail : info@tmecvn.com

Mô tả sản phẩm

Q = 1800 m³/h: ;  H = 160 m

3 phase; 50Hz, 60 Hz.

0,25 kW – 355 kW