Bơm ly tâm 1(2) tầng cánh ionx CEA (CA)

Liên hệ : 0913 11 54 67 (Mr. Mỹ)
E-Mail : info@tmecvn.com

Mô tả sản phẩm

Q= 31m3/hr;  H = 62m

Nhiệt độ từ -100C đến 1100C