Bơm ly tâm trục ngang đơn tầng cánh inox SHE

Liên hệ : 0913 11 54 67 (Mr. Mỹ)
E-Mail : info@tmecvn.com

Mô tả sản phẩm

Q= 56m3/hr;  H = 50m

Nhiệt độ từ -100C đến 1100C