Bơm nước thải DL

Liên hệ : 0913 11 54 67 (Mr. Mỹ)
E-Mail : info@tmecvn.com

Mô tả sản phẩm

Q= 42 m3/h ; H = 21 m

3 phase và 1 phase 50, 60 Hz

0.6 kW – 1.5 kW