1300 Vortex

Liên hệ : 0913 11 54 67 (Mr. Mỹ)
E-Mail : info@tmecvn.com

Mô tả sản phẩm

Q =  1770 m³/h ;H =74 m

1 phase và 3 phase; 50 Hz

0,75 kW –  50 kW