Bơm chìm nước thải Inox Diwa

Liên hệ : 0913 11 54 67 (Mr. Mỹ)
E-Mail : info@tmecvn.com

Mô tả sản phẩm

Q=25.2 m3/hr ; H = 20m