Bơm ly tâm trực đứng đa tầng cánh SV

Liên hệ : 0913 11 54 67 (Mr. Mỹ)
E-Mail : info@tmecvn.com

Mô tả sản phẩm

Q= 1.2 – 120 m3/hr;  H = 330m

Nhiệt độ từ -300C đến 1200C